Lehké stěnové bednění NOE SL 2000

        PDF verzi katalogu si můžete stáhnout zde

        Technické instrukce si můžete stáhnout zde

Je lehké stěnové bednění tvořené ucelenou řadou bednících panelů, spínacích prvků a doplňkové-ho materiálu. Bednění umožňuje rychlou montáž bez nutnosti použití jeřábu, neboť nejtěžší dílec váží pouze 37 kg. Možnosti použití jsou velmi široké např. bednění stěn, základů, patek, šachet, opěrných zdí, kanálů, nádrží, sloupů, polygonálních stěn apod.

Rám dílců je tvořen z ocelového obvodového profilu s hustě děrovaným rastrem oválných otvorů, což umožňuje libovolný vzájemný posun panelů a rovněž spojování panelů nastojato i naležato. Systém rohů zahrnuje kromě rohů pravoúhlých také rohy přestavitelné a pro bednění kruhových půdorysů se používají spínací kónické lišty.

Bednící plášť tvoří kvalitní vodovzdorná finská překližka tloušťky 12 mm, opatřená povrchovou fólií a impregnací. Spára mezi ocelovým rámem a překližkou je utěsněna trvale pružným tmelem, což zajišťuje vysoce kvalitní pohledový beton.

Pro spojení jednotlivých dílců se používají klínové desky, pro sepnutí dílců s délkovým vyrovnáním klínový zámek. Spínání protilehlých dílců se provádí tyčemi Schwupp a maticemi Sprint v kombinaci s plastovým příslušenstvím, což umožňuje bezproblémové vytváření vodostavebných betonů.

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho rychlá montáž a ruční přestavitelnost bez použití jeřábu.

Systém SL 2000 lze také použít jako jednostranné bednění v kombinaci s opěrnými kozlíky NOE. Je možno též použít speciální spínání pro základové pasy a základové desky.

Rozměrové řady:     výška: 1500, 750 mm
                                     šířka: 750, 550, 500, 450, 400, 250 mm

Únosnost:               40 kN/m2 (pro šířku 750, 550 mm
                              55 kN/m2 (pro ostatní šířky)

Životnost:               ocelového rámu a příslušenství 300 obrátek
                              bednící překližky 60 - 70 obrátek

Pracnost:                0,4 hod/m2

 

 

Bednění rohu vhodným panelem pro šířky stěn (d) 250, 300 a 500 mm  
Bednění rohu panely a výplňovými kusy pro šířky stěn 200 a 350 mm  
Bednění rohu s přestavitelným vnějším a vnitřním rohem pro úhly od 45° - 225°  
Pravoúhlé napojení stěny šířky 250 mm  

 

Délkové vyrovnání s klínovým zámkem (kat č. 350000) plynule od 0 do 140 mm
Půdorys
Počet klínových zámků resp. klínových desek: 1500 mm - 3x na výšku
  750 mm - 2x na výšku

 

Řez

 

Spojování bednění