Pohledový beton NOEplast

        PDF verzi kalatogu si můžete stáhnout zde

        Technické instrukce si můžete stáhnout zde

Elastické polyuretanové matrice NOEplast se používají jako šablony vkládané do bednění k vytvoření nejrůznějších povrchových struktur betonových konstrukcí. Nabídka vzorů zahrnuje více než 110 různých struktur a ornamentů - od imitací dřevěných povrchů

s typickým jemným žilkováním přes štípaný beton až po umělecky propracované reliéfy.

Zednické nebo kamenné struktury napodobí NOEplast natolik věrně, že rozdíl je stěží rozeznatelný. Pro odlití specifických matric jek dispozici NOEplast v tekuté formě.

 

Důležitou roli v tomto případě hraje také správně zvolená betonová směs, zejména v případě jemějších motivů, obecně však platí následující požadavky na recepturu:

 

 • řídká konzistence betonu;

 • kamenivo těžené, nikoliv drcené;

 • důkladné hutnění betonu po vrstvách;

 • dobré utěsnění spar bednění;

 • optimální doba pro odbedňování jsou tři dny.

 

Uplatnění matric NOEplast je opravdu všestranné. Lze ho použít na monolitické stavby i při výrobě prefabrikátů. Elastické vlastnosti matric dovolují bednit i oblé prvky. Životnost matric NOEplast se při správném zacházení  pohybuje zhruba  kolem sta obrátek.

 

K připevnění matrice k bednění se používá speciální lepidlo. Vzhledem ke skutečnosti, že přípravě podkladu  pro nalepení šablony je třeba věnovat značnou pozornost (mírné zdrsnění a důkladné odmaštění povrchu), čímž může dojít k částečnému znehodnocení obedňovacího pláště, bývá pro aplikaci vhodnější použití méně hodnotného obedňovacího pláště, například  dřevotřískových  desek  nebo  nefóliované  překližky.

 

Vhodně zvolená struktura reliéfu matrice NOEplast  umožňuje  přizpůsobit stavbu okolnímu prostředí a vtisknout každému dílu individuální charakter.

 

 

Vzory matric NOEplast

 

Nahoru